1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Pregled kolekcije

Kolekcija novina i casopisa koji su na podrucju Bosne i Hercegovine izlazili za vrijeme Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, kao što su Novi Behar i Židovska svijest.

Highlights

Diktatura tehnike - 1926.godina
Čovjek mora sačuvati svoju samostalnost, pa ma kako tehnika i tehničko mišljenje uticalo na njegov život. Inače je njegov rast samo lažno napredovanje, nakon kojega mora doći jednoga dana kada se povuče bilansa strašno otreznuće. Poželjno bi bilo, da čovječanstvu ovaj put uspije, da tekovine svoga vremena udesi sebi na korist i da otkloni od sebe opasnost jedne diktature: diktature tehnike
Evlija Čelebija kod hrvatskog bana Zrinskog u Čakovcu
Evlija Čelebija je pisac pun fantazije. Pisao je o čudnovatim stvarima i pustolovinama, jer su mu bile draže priče nego historijska predanja. Sva svoja putovanja opisao je u velikom djelu u deset knjiga, pod imenom “Sejahatnama” ili “Tarihi sejjah”.U periodu od četrdeset godina (1631.—1670.) putovao je po tadašnjem turskom carstvu i izvan njega, a učestvovao je i u ratovima na Kreti, Hrvatskoj, Madžarskoj, Austriji…
Safet beg Bašagić o Osmanskoj upravi
Tekst Safet bega Bašagića o tome kako je Osmanska uprava dijelila Jugoslaviju
Sarajevska megila
Isak Samokovlija piše o Sarajevskoj megili.
Muzički život Sarajeva 30-tih godina
Mnogostruk je taj muzički život u Sarajevu, kao što broj njegovih društava ide daleko, veoma daleko, ispred onog broja koji bi odgovarao gradu sa blizu 80.000 stanovnika, no tek sa petinom od toga broja odraslih, koji su začlanjeni u preko 200 tih raznih društava. Saobrazno nekoj tradiciji, a, verovatno, i „zarazi" društvenosti i udruživanja, — Sarajevo je i u muzičkom životu razgranato u ceo jedan niz društava za negovanje muzike, prvenstveno vokalne.
Trebinje u 19.vijeku
Trebinje u 19.vijeku
Opis planine Visočice
Visočica se nalazi južno od planine Bjelašnice i zapadno od planine Treskavice. Sva je sredina planine bez šume dok su joj ivice pod šumom i to pretežno pod bukovom. Na njoj nema jezera (izuzev Velikog jezera nastalog od otopina snijega i kiša), potoka ni riječica, ali na sve strane po njoj ima živih vrela i kratkih potočića, koji se brzo utope u bujnim pašama Prostorno Visočica nije velika planina. Njezin pašnjački prostor zahvata maksimalno površinu od 2500 ha.
Turski dokumenti u dubrovačkom arhivu
Popis turskih dokumenata u dubrovačkom arhivu
Potreba osnivanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu - 1925
Uvjeren sam da nam za kulturno-prosvjetni napredak u državi danas ni jedan novi fakultet nije od tolike potrebe kao filozofski fakultet u Sarajevu i da je on potrebniji nego i mnogi drugi fakultet koji je već osnovan i koji postoji. Ja sam u 5-om broju »Naroda« od 23. januara o. g. obrazložio potrebu filozofskot fakulteta u Sarajevu sa stanovišta stvaranja pismenosti osnovnom nastavom
Muslimanska žena- apsolutna vladarica u kući
Čistoću maternjeg jezika u Bosni upravo je zadržala ova žena, jer za 400 godina vladavine Osmanlija nikada niti jedna obitelj u Herceg-Bosni nije govorila turski.
Stari most na Prači
Ovdje pri ovome starome mostu pak nije se štedilo drvo, utrošeno je vrlo mnogo, a to s namjerom da se ne samo pouzdana već i lijepa građevina stvori. Takav je postupak samo mogućan u zemlji, gdje ima mnoge šume, i gdje drvo po sebi upravo ništa i ne košta
Planina Treskavica
Planina Treskavica
Narodni nazivi mjeseci
Naši ljudi, koji su se inače služili turskim jezikom i pismom,koncem 16-og i početkom 17-og vijeka, voljeli su da upotrebljavaju narodna imena mjeseci. Opći narodni karakter imali su samo nazivi mjeseci u godini, koje danas upotrebljavaju Hrvati. Najstarija knjiga u hrvatskoj literaturi s potpunim popisom narodnih imena mjesecima potječe iz 1611. godine, a to je bosančicom u Mlecima tiskani “Nauk krstjanski” od fra Matije Divkovića iz Jelašaka u Bosni.
Gabela - tvrđava i "trgovište"
Gabela je najvažnije povijesno mjesto u neretvanskoj dolini od Počitelja do mora. Kroz stoljeća bila je važna kao tvrđava. S njom je opstajala i padala cijela okolna neretvanska dolina. O Gabeli treba govoriti kao o tvrđavi i o trgovačkom naselju - mjestu održavanja sajmova, tržnica I okupljališta trgovaca.
Privreda u BiH - polovina 19. vijeka
Privredne prilike u BIH polovinom XIX vijeka
Narodni vez u Bosni i Hercegovini
Selo u Bosni I Hercegovini je uvijek bilo neiscrpno vrelo dekorativne umjetnosti, koja se kroz stoljeća često mijenjala. Pored svih utjecaja kroz vijekove umjetnost vezenja, pletenja, rezbarstva, šaranja po drvetu… je ostala netaknuta.
Međunarodni dan pozorišta
Iako je Narodno pozorište u Sarajevu zvanično otvoreno 22 oktobra 1921. godine ,prva predstava je postavljena u Tuzli, 29. novembra 1920., sa Šantićevom »Hasanaginicom« i Odavićevom aktovkom »Hej, Sloveni!«. Posle Tuzle pozorište je gostovalo u Brčkom, Dubrovniku..
O planinarstvu
O planinarstvu
I pljuvanje u lice je nekada bio pozdrav
o raznim načinima pozdravljanjana
Zakon o stanovima iz 1927. godine
Zakon o stanovima iz 1927.godine
Društveni život Sarajeva iz 1931.
Divna je bila ta mješavina toaleta. Naše Srpkinje u bogatim i raskošnim srpskim odijelima sa tepelucima, šamijama i nakitom a Austrijanke u najelegantnijim bečkim toaletama.
Sarajevo – lijepi šeher što izaziva čuđenje
Sarajevo je uvijek važilo kao kulturni centar Bosne i Hercegovine, pa i onda kada je Mostar imao svog Šantića, Ćorovića i Dučića.
481 godina Gazi Husrev-begove biblioteke
Gazi Husrevbeg je naše gore list, sposoban vojni strateg koji je imao ogroman uticaj na razvoj Bosne, posebno Sarajeva
Vukov jezik i današnji jezik
Naročitu opasnost za naš jezik predstavlјaju novine, naročito dnevne, jer ih svaki dan čita ogroman broj čitalaca. U novinarskom jeziku često ima vrlo mnogo pogrešaka, koje čitaoci brzo primaju.
Ribe Sarajeva i okoline
Rudolf Zapata i Zdravko Taler u Galsniku Zemaljskog muzeja iz 1932.godine objavili su tekst pod nazivom "Ribe Sarajeva i okoloine"
Širenje zarazebnih bolesti iz 1935
Odkako je ljudi na svijetu, toilo je a i bit će uvijek bolesti, jer na ovoj zemlji nema, niti može biti potpunog zdravlja. Ipak se mnoge bolesti mogu ili posve spriječiti ili smanjiti na najmanju mjeru. To vrijedi osobito za zarazne boiesti. One nastaju od klica, koje mi okom ne vidimo, a prenose ih ljudi, jedan čovjek na drugog, ili ih prenose životinje na čovjeka.
Dezinfeksija iz 1937.godine
O načinima dezinfeksije u Kraljevini Jugoslavije
Ivan Frano Jukić i pučke škole
Hamdija Kreševljaković u Kalendaru Napredak u broju iz 1924.godine napisao je tekst pod nazivom "Jukić i pučke škole". tekst predstavlja pregled nastojanja za uspostavljenjem pučkih škola na teritoriju Bosne i Hercegovine
Ječmeno pivo “sabaja” omiljeni piće Ilira
Predhistorijski stanovnici po našim krajevima bavili su se poljoprivredom , već počevši od mlađeg kamenog (neolitskog) doba, … Iliri, koji su se na Balkanski poluotok doselili negdje oko 13. vijeka, bili su izričito stočarski narod…. Dijelom su se bavili I zemljoradnjom …Iliri su bili veliki pijanci, narodno piće bijaše im neki sok od ječma, dakle piva, koja se po sv. Jerolimu, rođenom Iliru, zvala sabaja.