E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Do 2020. će biti više e-auta i punionica