E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Zašto sam svjedočio protiv Karadžića i Mladića