E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Moguća opcija raspuštanje Parlamenta i novi izbori