E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Bez evidencije i registra izvršenih revizija ni onih koje se trebaju napraviti