E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

_PARLAMENT I VIJEĆE MINISTARA ZAJEDNO NOSE ODGOVORNOST ZA NAPREDAK U BiH