E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Tražit ću moratorij na vanjske kredite, to nam je milijarda KM