E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ulaganjima u istraživanje i razvoj od 0,2 posto BDP-a krupnim koracima idemo ka propasti