E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Svakih pet godina u RS se gubi po jedna generacija