E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Bojazan od zamjeranja ili egzekucije, neobaviještenost, konformizam