E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

„Sudije i tužioci koji svoj posao rade loše morat će odgovarati, u borbi protiv korupcije i kriminala presudni su odlučnost, volja i dobri resursi“