E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Cilj je preuzeti oko 350 miliona KM iz zdravstva