E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Rad sa darovi đacima na čekanju