E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Imenovan novi NO 'BH Telecoma'