E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Prevažno je da u BiH dođe do katarze