E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Deblokiran proces imenovanja u javnim preduzećima u FBiH