E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Islamska zajednica donosi rezoluciju o boanskom jeziku