E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

FDS na računima ima 46 miliona, a Vlada FBIH ga prodaje za 42 miliona KM!?