E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

EP BiH ostvarila dobit 3,64 milijuna maraka, EP HZHB gubitak od 99,3 milijuna maraka