E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Moguće povlačenje 'Preventa' iz privatizacije KTK Visoko