E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Sedam rudnika je uspješno položilo ispit