E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Prof. dr. Senka Barudanović sa PMF-a za Oslobođenje govori o stanju tresetišta u BiH, čiji je balans narušen eksploatacijama i kopanjem kanala