OSLOBOĐENJE,

23.03.2019

Među onima koje je Google Scholar prepoznao kao najvrednije iz BiH su profesori doktori Lilijana Oruč, Mirza Dilić, Izet Mašić i Danijel Pravdić

Koliko su citirani naši doktori?

Autori: EDINA KAMENICA

Kako se sve na ovom svijetu mijenja, mijenjaju se i trendovi naučne metrike, pa se ustanovljuju i nova mjerila za rangiranje naučnika i visokoškolskih ustanova, nove metode, nove baze podataka, nove akademske mreže. Jedan od tih alata je i Google Scholar (znalac), a otvaranje naučnih profila na njemu sve više preporučuju univerzitetske zajednice širom planete, pa i one kod nas. Provjerili smo, recimo, na Sarajevskom i na Zeničkom univerzitetu nastavnom osoblju je preporučeno da bude dio Google S .....