DNEVNI LIST,

28.09.2019

Direktor ove Agencije i dalje je na funkciji, iako mu je istekao mandat

Bez evidencije i registra izvršenih revizija ni onih koje se trebaju napraviti

Autori: B.K.

Financijski izvještaj Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dobio je mišljenje s rezervom od Ureda za reviziju institucija FBiH. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je još 2012. godine, nakon velikih prosvjeda, donio Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Tim zakonom predviđenoje i osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH koja će imati zadatak revidirati 1.141 privatizacijski postupak. Un .....