OSLOBOĐENJE,

17.10.2019

I parlamentarci i ekonomisti smatraju da je formiranje Agencije za reviziju privatizacije FBiH bilo nepotrebno, izuzev ako se nije želio prikriti privatizacijski criminal

Turobna priča o milijardama

Autori: ADISA HERCO

Agencija za reviziju privatizacije FBiH postoji pet godina, ali koliko uspješno rade teško je reći, jer na web stranici Agencije nema izvještaja o izvršenim revizijama. Uspostavljena je da revidira 1.141 privatizaciju za mandatni period od pet godina. U posljednje dvije godine nisu puno radili. Planom Agencije za 2017. godinu trebalo je izvršiti 14 revizija, a u 2018. njih 10. Vedad Duraković, direktor Agencije, požalio nam se kako im je najveći problem nedostatak dokumentacije. Neozbiljni reviz .....