DNEVNI AVAZ,

22.02.2020

Ulaganja bi trebalo povećati na 2 posto bruto nacionalnog dohotka Odlazak mladih i obrazovanih može se smanjiti promjenom društvene klime i stvaranjem uvjeta za razvoj i dokazivanje Na državnom nivou trebaju biti strožiji uvjeti za akreditaciju univerziteta

Država pomaže nauku sa 'nula koma nula nešto posto'

Autori: FAHIR KARALIĆ

Akademik Dejan Milošević, profesor na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih naučnika u našoj zemlji, dao je intervju za „Dnevni avaz“ u kojem je govorio o obrazovanju i nauci u BiH, državnim i privatnim univerzitetima, odlasku mladih, mizernoj pomoći države nauci... Milošević je član Evropske akademije nauke i umjetnosti te dobitnik brojnih nagrada i priznanja, uključujući i Državnu nagradu u oblasti nauke u BiH za uspjehe na međunar .....