DANI,

01.05.2020

S dvoje mladih stručnjaka, doktoranata u Berlinu i Beču, razgovarali smo o Covidu-19, biologiji i genetici virusa SARS-CoV-2, njegovoj mutaciji, mjerama koje su poduzele različite zemlje kako bi se izborile sa širenjem virusa, ali i o svim drugim aspektima pandemije

Moguće je da CoV-2 bude sezonska bolest

Autori: HARUN DINAREVIĆ

Mlade Sarajlije Selma Beganović i Dejan Đukić stručno obrazovanje nakon dodiplomskog studija na sarajevskom Prirodno-matematičkom fakultetu nastavile su u inostranstvu. Dejan je danas doktorant/istraživač na Gregor Mendel Institutu u Beču na programu Doktorski studij iz molekularne biologije i dominantno polje istraživanja u njegovom laboratoriju je evolucija i funkcionalnost epigenetike na modelu biljke Arabidopsis thaliana. Prije toga se usavršavao u Njemačkoj, gdje je u Bonn-Aachen internacio .....