OSLOBOĐENJE,

08.01.2021

Diskriminatorni Zakon o prebivalištu i boravištu omogućava ukidanje i drugih prava - na rad, obrazovanje i zdravstveno

Komšić uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o prebivalištu i boravištu BiH, koji je donesen 2015. godine. Razlozi podnošenja zahtjeva odnose se na to da nečiji imovinski status ne može biti temelj za utvrđivanje bilo čijih prava i temeljnih sloboda, što nije u skladu sa Ustavom BiH, kao i međunarodnim konvencijama, kao što je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i čak 15 međunarodnih konvencij .....