INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

17.09.2021

Igman se prodaje

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo objavila je javni poziv za prodaju devastiranog hotela Igman s pripadajućim zemljištem metodom javnog prikupljanja ponuda. Početna cijena za hotel Igman na Velikom polju je 9.234.920 KM, a prodavac je KJP ZOI ‘84 – Olimpijski centar Sarajevo. Vlada KS-a na redovnoj sjednici 2. septembra ove godine donijela je Odluku o prodaji hotela Igman i pripadajućih objekata i zemljišta, a na prijedlog Nadzornog odbora KJP ZOI ‘84 .....