INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

ZIPS,

11.05.2005

Uzimajuci u obzir važnost uloge uprave (direktora) privrednog društva koja se bitno razlikuje od odgovornosti predvidene propisima koji su važili prije Zakona o privrednim društvima, moglo bi se raspolaganje imovinom do 15 odsto predati u nadležnost ovog organa

Regulisanje ovlaštenja (uprave) direktora privrednog društva

Autori: S.D. DŽANA KADRIBEGOVIĆ

Dionicko društvo pita koji organ odlucuje o raspolaganju imovinom do 15 odsto knjigovodstvene vrijednosti ukupnog kapitala privrednog društva? Zakon o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", br. 23/99, 45/00 i 2/02) je kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije sa imovinom dionickog društva, razgranicio medu njegovim organima, uzimajuci kao osnov visinu raspolaganja kapitalom. Tako skupština dionickog društva prema clanu 246. tacka 10. odlucuje o navedenim transakcij .....