SINEAST,

01.03.1968

REČNIK NEZAVISNIH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

ANGER Kenet — Autor Holivud Ba-bilona (1959), dela o skandalima filmskog kapitala. Prvi film: Ko je zaljuljao moj camac snova (1941). Poslednji filmovi: — Inauguracija kuce zadovoljstva (1954) — Thele-ma Abbey (1955) — Scorpio Ri-sing (1963) — Kustom Kar Kom-mandos. BREKiDŽ Sten — Trajanje njegovih filmova varira od dve i po minute do cetiri i po sata. Autor Metafo¬ra videnja, Umetnosti videnja (1961—65), te Crnog videnja (1965) i mnogo drugih filmova. BRIR Robert — Bavi se animaci¬jom. Roden u .....