INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

26.05.2007

Enver Hadžiomerspahic je sabrao i predstavio cinjenice o petnaest godina projekta i važnosti do sada objavljenih publikacija koje su im otvarale vrata UNESCO-a u Veneciji, Becu...

Venecijanski bijenale ove godine bez bh. umjetnika

Autori: MR.SEKULIĆ

Knjiga koja ne dokumentira samo decenijsko ucešce naših umjetnika na Venecijanskim bijenalima, kao najprestižnijim smotrama savremene svjetske umjetnosti, u periodu od 1993. do 2003, nego predstavlja svakog umjetnika individualno, njegove faze, razvoj, izlagacku aktivnost i umjetnicki pristup od samih pocetaka do danas, promovirana je u sarajevskom Art Depou. Dogadaj su organizovali uposleni u Ars Aeviju, koji su istovremeno zaslužni i za to što je ArteFacti ugledala svjetlost dana, uz finansijs .....