INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

23.03.2008

Glumci Narodnog pozorišta Mostar izveli Kulenovicevu dramu u režiji Sulejmana Kupusovica l Gradonacelnik Ljubo Bešlic nije otvorio Festival

Publika u kaputima, glumci prkosili minusima u sali

Autori: M.SMAJKIĆ

Šesti medunarodni festival komedije „Mostarska liska“ otvoren je preksinoc premijerom predstave „Mostarska djelidba“ Narodnog pozorišta Mostar, koju je prema drami Skendera Kulenovica režirao Sulejman Kupusovic. Tako je uigrani ansambl koji su cinili glumci Jasmin Krpo, Saša Orucevic, Emir Spahic, Goran Lozo, Emir Sejfic, Vedran Vilogorac, Mirsad Elezi, Šerif Aljic, Ekrem Corda, Amela Kreso i Miralem Kolecic odigrao predstavu koja je u cijelosti radena iz inata, zbog katastrofalnih uvjeta u koj .....