INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

02.02.2010

Za složenije tehnicke uredaje potrošacima se mora garantirati pet godina

Garancija za tehničku robu mora biti najmanje tri godine

Autori: B.TURKOVIĆ

Ponukani žalbama gradana koji su imali problema s vracanjem robe trgovcima u garantnom roku, iz Kluba potroš aca Tuzlanskog kantona upozoravaju gradane da im trgovci prilikom kupovine tehnicke robe i kucanskih aparata moraju dati tri godine garancije. Ako se radi o složenijim tehnic kim uredajima, garancija mora biti pet godina, bez obzira na vrijednost. To propisuje Zakon o zaštiti potrošaca BiH. Najnovija žalba odnosila se na kupovinu telefona s garantnim rokom od godinu. Naše udruženje zvalo .....