INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

25.02.2010

Do gradana ne dolazi obimna medunarodna pomoc

Našoj državi je potrebna odgovornija vlast, kaže Momir Dejanović

Autori: B.TURKOVIĆ

Americka organizacija „Global Integrity“, koja se bavi istraživanjem svjetskih trendova na podruc ju korupcije i uprave, objavila je izvještaj za 2009. godinu. Medu 35 zemalja u kojima su radena obimna istraživanja nalazi se i Bosna i Hercegovina. Pritužbe gradana Medunarodna studija pokazuje da je BiH medu najvecim primaocima medunarodne donatorske pomoci, da je vješta u stvaranju zakona koje zahtijevaju strani donatori, ali ne i za njihovu provedbu, odnosno ta pomoc ne bude dostavljena gradani .....