OSLOBOĐENJE,

24.08.2011

Federalni premijer Nermin Nikšic jucer je razgovarao sa predstavnicima Geodetskog zavoda BiH, Feroelektra i Krivaje

Geodetski zavod federalni, Feroelektro bez ugovora

Autori: M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Jucerašnji dan u Vladi FBiH obilježila su tri odvojena sastanka federalnog premijera Nermina Nikšica sa sindikalcima Geodetskog zavoda BiH, Krivaje i Feroelektra. Rezultat je, u najkracem, da Geodetski zavod BiH postaje javno preduzece FBiH, planira se raskid kuporpodajnog ugovora sa Stanic investom za Feroelektro, a u Krivaji je sporan stecaj. Danas o Zavodu Sudeci prema izjavama datim nakon jucerašnjeg sastanka sa predstavnicima Geodetskog za vo da, da nas je na sje dni ci Vlade FBiH izvjesno .....