OSLOBOĐENJE,

15.11.2011

Cilj je izbjeci poteškoce koje su bile prisutne u ovogodišnjem programiranju

Dogovor. pa pomoć

Autori: M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Evropska komisija (EK) je na jucerašnjem sastanku u vezi s procesom programiranja pretpristupne pomoci EU (IPA) i mehanizmima koordinacije dala bh. vlastima niz preporuka u namjeri da u narednim ciklusima budu izbjegnute teškoce prisutne u ovogodišnjem programiranju pomoci. Osigurati konsenzus Tako jepreporuceno dauvezi s pitanjima integracije u EU, konsenzus izmedu nivoa vlasti mora da bude osiguran u skladu s ustavnim okvirom BiH. Ulogu generalnog koordinatora za evropske integracije, ukljucu .....