OSLOBOĐENJE,

30.05.2013

Premijer tvrdio da su odlukom, koja nikad nije stupila na snagu, ugrožena njegova zakonska prava i ustavna pozicija, a ministri podsjećaju da premijer nije zakazivao sjednice Vlade FBiH

TRI SATA RASPRAVE O ODLUCI KOJE NEMA

Autori: M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Tri sataje jučer trajala javna rasprava pred Ustavnim sudom FBiH po zahtjevu federalnog premijera Nermina Nikšića u rješavanju spora koji on ima sa devet federalnih ministara, Jerkom Ivankovićem Lijanovićem, Desnicom Radivojevićem, Erdalom Trhuljem, Antom Krajinom, Adilom Osmanovićem, Salmirom Kaplanom, Miloradom Bahiljem, Sanjinom Halimovićem i Vjekoslavom Čamberom, a zbog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade FBiH i zaključka sa 76. redovne sjednice Vlade FBiH. Odluka u ovom pr .....