INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

27.06.2013

Imena optuženih ne smiju se skrivati

Autori: A.B.Č.

"Sud BiH u presudama, umjesto punih imena i prezimena, naziva gradova i insritucija, stavlja inicijale, a prestalo je i izdavanje potpunih audio i videosnimaka sa ročišta. Sud BiH radi anonimizaciju svih sudskih dokumenata koji uključuju i pravosnažne presude. Po ZKPu, suđenja su javna, ali elekrronski mediji mogu dobiri samo deset minuta audio ili videosnimka iz sudnice, tokom kojih se, uglavnom, može čuti predstavljanje srranaka u postupku. Novinar nije u mogućnosri na napravi objektivan i pro .....