INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

26.08.2013

Izvršio smanjenje sa 1.000 na 860,89 KM Iz „Aluminijaša“ ističu da se gubitak nije smio pokrivati obezvređivanjem dionica

Bradvica umanjio vrijednost dionica

Autori: M.H.

Vlasnički kapital mostarskog „Aluminija“ koji je podijeljen po principu da 44 posto pripada Vladi FBiH, 44 posto malim dioničari i 12 posto Hrvatskoj, bez obzira na sporazum koji su u junu potpisali direktor ove firme Ivo Bradvica i federalni premijer Nermin Nikšić (SDP), Registar vrijednosnih papira (RVP) FBiH ne želi da upiše u svoj registar. Lanjski gubitak Razlog za to je taj što je menadžment „Aluminija“ RVP-u dostavio popis dionič ara koji je u koliziji s upisom emitenata iz 2007. godine, .....