INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

18.09.2013

Najosjetljivije oblasti su javne nabavke i inspekcije • Nemamo garanciju da će se zakoni i primjenjivati, kaže Abrahamsdotter

ZAKONSKI OKVIR JE PREDUSLOV ZA BORBU

Autori: M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Bosna i Hercegovina, prema izvještajima međunarodnih organizadja, kotira veoma visoko kad su u pitanju korupcija i organizovani lcrirninal u odnosu na okruženje, ali i cijelu Evropu. Ove negativne pojave se ne mogu riješiti samo kroz zakonodavstvo, već je neophodno jačati sistem administracije i uprave kako bi se one i liječile i spriječile. Ovo je istakla mr. Emina Abrahamsdotter, anrikoruptijski praktičar Insrituta Svjetske banke, uoči jučerašnjeg okruglog stola Savjeta SDP-a BiH o temi "Korup .....