INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

30.09.2013

U zdravstvenim objektima u centru grada ima viška Ijekara, dok ih u ambulantama u Vlakovu ili Binježevu nedostaje Znatan broj zaposlenika ide u penziju, kazala Tanović

U 'Domu zdravlja' KS nema viška kadrova, loše su raspoređeni

Autori: F.NUMANOVIĆ

Nakon što seprošlegodine govorilo o tome kako je skoro 500 zaposlenika u Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" KS viška, ove godine traje preraspodjela po zdravstvenim jedinicama. Ministar zdravstva KS Eldan Lokmić (BOSS) kaže da ljekara nikako nema viška nego su standardi loše postavljeni. Lokmić ističe da se nij e vodilo računa o sistematizaciji u ovoj oblasti. Nepriznat kadar Ljekari nisu ravnomjerno raspoređeni jer, recimo, neki doktori žele raditi u ustanovama na koje su se navikli. To je glavni r .....