INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

13.11.2013

SVJEDOCI I SABORCI PROTIV CVETKOVIĆA

Autori: A.B.Č.

Nakon čitanja optužnice protiv Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u i oko Srebrenice u junu i julu 1995. godine, državni tužitelj Dubravko Campara je na početku suđenja kazao da će u toku ovog procesa saslušati 25 svjedoka, određeni broj vještaka, te da će u spis uvesti značajan dio materijalnih dokaza. Stav odbrane Campara je naveo da će tokom 20 sati, koliko mu je potrebno za izvodenje dokaza, Tužilaštvo dokazati da je optuženi, kao nekadašnji pripadnik Desetog diverzantskog odreda Vo .....