OSLOBOĐENJE,

03.06.2014

U devedesetim je rat u Jugoslaviji pokazao svoje nevjerovatno agresivno lice u Sarajevu. Možemo samo reći nikad više! Želimo da Sarajevo postane simbol mira • Ratove prouzrokuju Ijudi, uglavnom muškarci, za interese manjine koja profitira od rata

OVA REGIJA MOŽE BITI UZOR ZA MIR

Autori: EDIN BARIMAC

Gospodine Braun, možete li nam reći koji je cilj manifes-tacije Peace Event Sarajevo 2014, koja će biti organizirana od 6.do9.juna? Živimo u svijetu rata i nasi-lja. Ukrajina, Sudan i Sirija su sa-mo neki od primjera od 312 ratova koji se trenutno vode širom svijeta a ono čemu težimo je svijet mira i nenasilja. Naš cilj je vizija UNESCO-a kultura mira koja je mnogo više od odsustva rata a to su socijalna pravda, rodna ravnopravnost, održiva ekonomija i život u harmoniji s prirodom. Događaj kojem .....