INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

11.06.2014

• Potrebno je definisati sistem komandovanja u kriznim situacijama • Podjela novca u suradnji sa općinskim nivoom vlasti, ističe Hill

OD VLADE SAD-a STIŽE 10 MILIONA DOLARA

Autori: A.G A.B.Č.

Sporazum o uzajamnoj pomoći i saradnji (MAA) pet agencija nadležnih za provođenje zakona, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPTBiH), Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Granične policije BiH (GPBiH), Federalne uprave policije (FUP) i Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS), definira platformu za koordinirano policijsko reagiranje u slučaju kriznih situacija, bilo da se radi o demonstracijama koje postanu nasilne ili poplavama koje ugrožavaju živote i i .....