DNEVNI LIST,

31.10.2014

“Kuća na pola puta” će pružati smještaj za 12 punoljetne djece, a educirano osoblje brinut će se o mladima do njihovog osamostaljivanja

Svečano otvorena “Kuća na pola puta”

Autori: ALEMA BAJGORIĆ

Punoljetna djeca mostarskih sirotišta, koja navršavanjem 18 godina napuštaju ove ustanove, dobila su krov nad glavom. Grad Mostar u suradnji s NVO-om “Luciano Lama” iz Italije, Centrom za socijalni rad Mostar i Dječjim domom Mostar, uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, pokrenuo je projekt pod nazivom “Projekt za poboljšanje uvjeta života mladih punoljetnika koji izlaze iz bh. dječjih domova”. U Vrapčićima pored Mostara izgrađen je stambeni objekt u kojem će bor .....