INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI LIST,

10.12.2014

Vlada HNŽ-a diskriminira i bira kome će plaćati zaostatke

Autori: ALEMA BAJGORIĆ

Županijski odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zatražio je poništavanje odluke Vlade HNŽ-a o isplati potraživanja proisteklih iz sudskih presuda kojom se nalaže isplata spomenutih potraživanja, ali samo dijelu proračunskih korisnika, točnije pripadnicima Specijalne policije. Predsjednik Županijskog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Husein Špago kazao je kako je Vlada 4. studenoga donijela odluku o isplati sredstava samo jednom broju korisnika proračuna ne poštujući pritom nikakav redosl .....