INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

25.12.2014

Struktura: Pored ulaganja u oblast proizvodnje, koja učestvuje sa više od 50 odsto, značajna su i u oblasti trgovine 28,6,te usluga 14,4 odsto

TE Stanari okosnica ino-ulaganja

Autori: NIKOLA SALAPURA

Ukupne direktne strane investicije u BiH za prva tri kvartala ove godine iznose 208,46 miliona maraka, i nešto su veće nego u istom periodu prethodne godine, pokazuju revidirani podaci Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Medutim, ako se uzme u obzir da se više od polovine tih ulaganja, odnosno oko 105 miliona maraka, odnosi na samo jednu investiciju, i to u firmu "EFT Rudnik i termoelektrana" Stanari, vidljivo je da je, nažalost, riječ o izolovanim slučajevima, što samo stvara .....