SLOBODNA BOSNA,

26.02.2015

„Sudije i tužioci koji svoj posao rade loše morat će odgovarati, u borbi protiv korupcije i kriminala presudni su odlučnost, volja i dobri resursi“

Autori: SUZANA MIJATOVIĆ

Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta obavio je u utorak, 24. februara, prvu raspravu o Nacrtu nove rezolucije za BiH u kojoj se ponovno upozorava da je korupcija najveći problem bh. društva. „Europski parlament je i dalje ozbiljno zabrinut zbog neučinkovitosti pravosudnog sistema BiH“, navodi se u prijedlogu rezolucije, uz jasnu preporuku budućem sazivu Vijeća ministara BiH da usvoji već pripremljenu strategiju reforme pravosuđa. Najnovije diplomatske kritike skromnih rezultata bh .....