OSLOBOĐENJE,

22.03.2015

Danas s porodicom živi u Veneciji, Sarajevu i Počitelju, a boravi i u Parizu kao kod kuće. Životom i duhom je kozmopolit, ali slikarstvom suštinski je vezan za BiH

NE POSTOJI NIŠTA ŠTO NE MOŽE BITI LJEPOTA ILI SENZACIJA

Autori: MIRELA SEKULIĆ

Safet Zec, jedan je od naših najvećih slikara danas. Razgovaramo u njegovom ateljeu, koji je istovremeno i vrlo posjećena galerija, a nalazi se u srcu glavnog grada BiH. Za desetak dana u njegovim rukama bit će Šestoaprilska nagrada Sarajeva. Osim snagom slikarstva, zaslužio ju je direktnošću, iskrenošću, insistiranjem na humanizmu, te emocionalnoj uključenosti u sve što se dešava oko njega. • Kako doživljavate Sestoaprilsku nagradu Sarajeva nakon svih neizbrisivih tragova u bh. i evropskoj umje .....